§ 1 základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi uzavřete jako poskytovatel (INA EXPORT LTD) prostřednictvím webové stránky onlineshophosting.de. Pokud není dohodnuto jinak, odporuje se zahrnutí jakýchkoli podmínek, které jste použili.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci pro účely, které nelze z větší části připsat jejich obchodní nebo nezávislé odborné činnosti. Podnikatelem je každá fyzická či právnická osoba nebo právní partner, který jedná v rámci právního úkonu při výkonu své nezávislé odborné nebo obchodní činnosti.

(3) V souladu s nařízením (EU) č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů (ve zkratce: nařízení o RSO), které se použije od 9. ledna 2016, uveřejňujeme příslušný odkaz zde: http://ec.europa.eu / spotřebitelé / odr /. Více informací o tomto nařízení EU naleznete zde.

§ 2 uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

Naše nabídky na internetu jsou nezávazné a nejsou závaznou nabídkou na uzavření smlouvy.

(2) Závaznou nákupní nabídku (objednávku) můžete odeslat prostřednictvím systému online nákupního košíku.
Zboží určené ke koupi se umístí do "nákupního košíku". Pomocí příslušného tlačítka na navigační liště můžete kdykoliv vyvolat "nákupní košík" a provést v něm změny. Po vyvolání stránky "Checkout" a zadání vašich osobních údajů, jakož i platebních a dodacích podmínek se všechny údaje o objednávce znovu zobrazí na stránce přehledu objednávek.
Před odesláním objednávky máte možnost zkontrolovat všechny informace znovu, změnit jejich (též pomocí funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo zrušit nákup.
Odesláním objednávky pomocí tlačítka "Objednávka s náklady" nám odešlete závaznou nabídku.

(3) Přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) se uskuteční okamžitě po objednávce potvrzením v textové formě (např. E-mailem), v níž se potvrdí provedení objednávky nebo dodání zboží (potvrzení objednávky).
Pokud jste nedostali odpovídající zprávu, už nejste vázáni vaší objednávkou. V takovém případě budou všechny již poskytnuté služby vráceny okamžitě.

(4) Vaše dotazy týkající se vytvoření nabídky jsou pro vás nezávazné. V textové podobě (např. E-mailem) vám připravíme závaznou nabídku, kterou můžete přijmout do 5 dní.

(5) Zpracování objednávky a přenos všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy se částečně automatizuje prostřednictvím e-mailu. Musíte se proto přesvědčit, že e-mailová adresa, kterou jste si u nás uložili, je správná, příjem e-mailů je technicky zabezpečený a zejména tomu nebrání filtry SPAM.

§ 3 právo na zadržení, ponechání vlastnictví

(1) Právo na zadržení si můžete uplatnit, pouze pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Pokud jste podnikatelem, platí toto:

a) Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech nároků z aktuálního obchodního vztahu. Založení nebo převod prostřednictvím zabezpečení není povolen před převodem vlastnictví vyhrazeného zboží.

b) Zboží lze dále prodávat v rámci běžného podnikání. V takovém případě nám teď postoupíte všechny nároky ve výši částky faktury, která se nasbírala z dalšího prodeje, postoupení akceptujeme. Dále máte oprávnění k vymáhání pohledávky. Pokud své platební povinnosti nesplníte správně, vyhrazujeme si právo vymáhat si nárok sami.

c) Jestliže se rezervovaný zboží zkombinuje a smíchá, získáme spoluvlastnictví nové položky v poměru fakturační hodnoty rezervovaného zboží k ostatním zpracovaným objektům v době zpracování.

d) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme právo na vaši žádost, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje nárok na zabezpečení o více než 10%. Je naší odpovědností vybrat kolaterál, který se má uvolnit.

§ 4 záruka

(1) Za vady existuje zákonná odpovědnost.

(2) Pokud jste podnikatelem, použije se odchylka od odstavce 1:

a) Kvalita zboží je pouze naše informace a popis produktu výrobce dle dohody, ale ne jiná reklama, veřejné propagace a prohlášení výrobce.

b) Jste povinni zkontrolovat zboží okamžitě a s náležitou péčí o odchylky v kvalitě a množství a informovat nás o zjevných nedostatcích do 7 dnů od převzetí zboží, včasné odeslání postačuje na dodržení termínu. Platí to i pro skryté vady zjištěné později po zjištění. V případě porušení povinnosti kontroly a oznámení je vyloučeno uplatnění záručních nároků.

c) V případě závad poskytujeme záruku dle vlastního výběru opravou nebo náhradním doručením. Pokud odstranění chyby selže, můžete požádat o snížení nebo odstoupení od smlouvy. Odstranění vad se považuje za neúspěšné po druhém neúspěšném pokusu, pokud z toho nevyplývá zejména povaha věci nebo vada nebo jiné okolnosti. V případě opravy nemusíme nést zvýšené náklady spojené s přesunem zboží na jiné místo, než je mís